Nacionalno udruženje eksperata životne sredine


Nacionalno udruženje eksperta zaštite životne sredine nastalo je sa idejom da se na jednom mestu okupe svi oni kojima je cilj održivi razvoj. Želimo da uz podršku ENEP-a (Evropskog udruženja eksperata zaštite životne sredine, koji okuplja više od 45 ooo profesionalaca kroz 20 nacionalnih asocijacija iz 10 evropskih država) otvorimo prilike ekspertima u Srbiji, postavimo visoke ciljeve i pronađemo način da ih dosegnemo. Podrška koju udruženje ima od ENEP-a višestruko je značajna, učlanjenjem u Nacionalno udruženje eksperta zaštite životne sredine, postaje se član ENEP-a, čime im se otvaraju brojne mogućnosti, od razmene iskustava sa ekspertima (članovima ENEP-a putem zajedničkih on-line platformi) do pronalaženja partnera za ostvarivanje projekata i dr.


Simple

Benefiti koje asocijacija pruža učlanjenjem su:

 • razmene iskustava sa ekspertima, članovima ENEP-a iz cele Evrope, putem zajedničkih on-line platformi, konferencija, seminara
 • pronalaženja partnera za ostvarivanje projekata
 • članovima asocijacije prosleđuju se informacije o aktuelnim projektima, na kojima mogu da učestvuju, pojedinačno ili udruživanjem i povezivanjem članova, kao pojedinaca ili organizacija, čime raste mogućnost za dobijanje projekata
 • zajednički ciljevi omogućavaju jačanje kapaciteta za dobijanje međunarodnih i nacionalnih projekata
 • snažnijeg glasa profesionalaca u domaćim i međunarodnim ekspertskim krugovima
 • borbi za pozitivniji zakonodavni okvir

Naši ciljevi


 • okupljanje i organizovanje naučnika i stručnjaka profesija u oblasti održivog razvoja i životne sredine radi ostvarivanja njihovih interesa i uvećanja njihovog stručnog znanja;
 • razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama istih i slicnih struka;
 • poboljšavanje staleškog interesa, ugleda i zaštite članova udruženja kao i pružanje pomoći svojim članovima;
 • razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa drugim strukovnim organizacijama i udruženjima u interesu svojih članova;
 • pružanje pomoći strucnjacima iz ovih profesija u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja, odnosno obrazovanja tokom celog zivota;
 • unapredjenja naučno-istraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine, razvoja inovacionih i razvojnih projekata, kao programa od opšteg interesa praćenje savremenog razvoja tehnike, tehnologije i ekologije i ukazivanje na tokove zbivanja i promene kao i davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rešenjima u oblastima održivog razvoja i životne sredine;
 • negovanje i razvijanje etike poziva, ljudskih prava i sloboda;
 • podsticanje, organizovanje naučno – stručnih skupova, izložbi, konferencija i seminara, izdavačke delatnosti, izdavanje naučnih i stručnih radova, monografija i drugih publikacija od interesa u oblasti odrzivog razvoja i zivotne sredine;
 • unapređivanje održivog razvoja (harmoničnog, ekonomskog, socijalnog i razvoja zastite zivotne sredine) kao javnog dobra i interesa, kroz: ekspertizu i promociju održivog razvoja i realizaciju projekata – održivog upravljanja prirodnih resursa, – zastite zivotne sredine I biodiverziteta,- eko-standardizaciju, – učešće u radu i saradnji sa svim vrstama institucija u zemlji i inostranstvu, industrijskih i drugih udruženja i organizacija;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje zivotne sredine i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije, ekosistemske usluge i ukljucivanje zastite zivotne sredine u ostale sektorske politike;
 • obrazovanje i obuka na svim nivoima a posebno kroz sprovođenje programa obrazovanja u oblasti upravljanja i menadžmenta životne sredine i održivog razvoja, primene nacionalnog, EU i globalnog zakonodavstva, upravljanja otpadom, hemikalijama, biodiverzitetom, integralnom prevencijom i kontrolom zagađenja, standardima, zelenom ekonomijom, klimatskim promenama, zelenim javnim nabavkama, učešćem javnosti u odlučivanju, ukljucujuci on-line i elektronske metode, kampove I letnje-skole, skole u prirodi, kao i prikupljanje sredstava i utrosak istih na ulaganje u kadrove, nagrade, stipendije, pomoci, fondove, opremu I prostor, u funkciji realizacije ciljeva;
 • izrada i učešće u izradi projekata, studija, planova, analiza, strategija i zakonskih rešenja. saradnja sa odgovarajućim naučnim, stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa;
 • organizovanje i sprovođenje eko-sertifikacije u saradnji sa nadležnim državnim organima za izdavanje odgovarajućih uverenja u oblasti procena ispunjenosti medjunarodnih standarda i programa u vezi sa zivotnom sredinom i odrzivim razvojem;
 • dodela odgovarajućih nagrada i priznanja za uspešna dostignuća u oblasti odrzivog razvoja i zivotne sredine;
 • afirmacija i zaštita temeljnih vrednosti, interesa i položaja odrzivog razvoja i zivotne sredine u društvu, kroz promociju humanih, stručnih, naučnih i umetničkih aspekata zastite zivotne sredine u svim oblastima struke.